ที่ดิน ที่พัก อ.สีคิ้ว

รายชื่อที่พักและบริการ

 

 

                                       เขื่อนลำแซะ
น้ำตก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น้ำตกวังเต่า
น้ำตกวังเต่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อยู่อุทยานแห่งชาติทับลาน นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าไปได้โดยทางแพ และเรือ ในการเดินทางจะพบสภาพป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์
 

 

 

 

 

 

 

บึง ทะเลสาบ แหล่งน้ำ เขื่อน

 

 

 เขื่อนลำแซะ

 

 

  

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป

เขื่อนลำแชะ อยู่ที่ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เป็นเขื่อนที่กรมชลประทานสร้างขึ้นกั้นลำแชะ ในปี 2537 เขื่อนปิดกั้นลำแชะ ทำให้เกิดทะเลสาบเหนือเขื่อนมีปริมาณน้ำไม่ต่ำกว่า 275 ล้านลูกบาศก์เมตร ในผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ป่าอนุรักษ์เชิงระบบนิเวศ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่า มีความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนมีทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงาม จนได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกแห่งที่ 5 ของประเทศไทย
ลำแชะเป็นสาขาหนึ่งของลำน้ำมูล มีต้นน้ำจากเทือกเขาสันกำเเพงในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน จากจุดเริ่มต้นจากน้ำสามสายที่เรียกกันว่า เขาสามง่าม
สายที่ 1 เเหล่งกำเนิดเเก่งน้ำโตน น้ำตกวังถ้ำ น้ำตกวังมะนาว ไหลสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนมูลบน หาดจอมทอง
สายที่ 2 ต้นน้ำลำปลายมาศ หาดชมตะวัน ไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ
สายที่ 3 ต้นน้ำลำเเชะ เเหล่งกำเนิดวังเต่า วังไทร วังเเปะ ซับเป็ด วังยาว วังไผ่ วังวน ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำเเชะ
ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติทับลาน อยู่ในเขตอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 บริเวณกิโลเมตรที่ 92 เข้าไปประมาณ 20 กิโลเมตร เป็นเขื่อนดินสูงประมาณ 32 เมตร ได้มีการพัฒนาบริเวณของเขื่อนเป็นแหล่งท่องเที่ยวทำเป็นหาดบริเวณท้ายเขื่อน เรียกว่า หาดจอมทอง เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อน นั่งตากอากาศ ลงเล่นน้ำ ล่องแพ และขึ้นไปชมทิวทัศน์บนเขาจอมทอง
กิจกรรม - ชมทิวทัศน์ - ล่องแพ/ล่องเรือ

 

 อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำแซะ เป็นเขื่อนดินปิดกั้นลำแซะซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูลที่ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ลุ่มน้ำเหนือเขื่อน 601 ตร.กม. ตัวเขื่อนก่อสร้างระหว่างปี พ.ศ.2523-พ.ศ.2540 เป็นอ่างเก็บน้ำเพื่อการชลประทาน มีระดับเก็บกักน้ำที่ 227 ม.รทก. มีความจุอ่างใช้งาน 268 ล้าน ลบ.ม. สามารถส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานได้ 94,000 ไร่